Logo Duurzaamthuis Zwartewaterland

Logo partner van de gemeente Zwartewaterland met betrekking tot duurzaam wonen

Jan van Ittersum
Energie Prestatie Adviseur
Tel. 06-10144040
info@duurzaamthuiszwartewaterland.nl

 

Wat houdt het registratienummer op het voorblad in?

 

Voordat de adviseur het Energielabel aan de opdrachtgever afgeeft, dient hij het af te melden bij SenterNovem. Op basis van deze afmelding krijgt het certificaat een uniek registratienummer. Met dit nummer, dat ook op het Energielabel wordt gezet, kan fraude worden tegengegaan.